ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

XW-H25 : Harbin So Cool เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน BY XW

6 วัน 4 คืน

เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เกาะพระอาทิตย์พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กงอนุสาวรีย์ฝังหง โบสถ์เซ็นโซเฟียพระราชวังจอมปลอมอนุสาวรีย์ฝั่งหงสวนสตาลิน ช้อปปิ้งถนนโบราณหม่านชิง,ถนนจงยาง พักรร.ระดับ4ดาว:จี๋หลิน1คืน,ฮาร์บิน1คืน,ฉางชุน1คืน,เสินหยาง1คืน บินตรงเสิ่นหยางโดยสายการบินNOKSCOOT เดินทางธันวาคม2562-กุมภาพันธ์2563 **ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว**
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
เกาะพระอาทิตย์ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง อนุสาวรีย์ฝังหง
โบสถ์เซ็นโซเฟีย พระราชวังจอมปลอม อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน
ช้อปปิ้งถนนโบราณหม่านชิง ,ถนนจงยาง
พักรร.ระดับ 4ดาว: จี๋หลิน1คืน, ฮาร์บิน1คืน, ฉางชุน1คืน, เสินหยาง1คืน
บินตรงเสิ่นหยาง โดยสายการบิน NOKSCOOT
เดินทาง ธันวาคม2562-กุมภาพันธ์2563
**ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว**

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน