ทัวร์ โปแลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WQR2207W : โปแลนด์(มรดกโลก) BY QR

7 วัน 4 คืน

โทรุน(เมืองมรดกโลก)-พอซนัน-วรอตสวัฟ-ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์-คราคูฟ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา-วอร์ซอร์(เมืองมรดกโลก)-พระราชวังลาเซียนสกี้ ***สัมผัสเมืองมรดกโลก***
โทรุน (เมืองมรดกโลก) - พอซนัน - วรอตสวัฟ - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - คราคูฟ
เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา - วอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก) - พระราชวังลาเซียนสกี้
*** สัมผัสเมืองมรดกโลก ***

ทัวร์โปแลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโปแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน