ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WQR1109M : แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ BY QR

9 วัน 6 คืน

นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส–เซนต์มอริทซ์–อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์–เซอร์แมท–นั่งรถไฟกรอเนอแกรต-ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น–โลซานน์ เจนีวา–กรุงเบิร์น–อินเทอร์ลาเค่น–ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา–ลูเซิร์น–อนุสาวรีย์สิงโต–ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล–ซุก–ล่องทะเลสาบซุก–ชาฟฮาวเซ่น–น้ำตกไรน์–ซูริค-**อาหารครบทุกมื้อ** ***พักในเมืองเซอร์แมทสองคืน***
นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท
นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ไลน์ – เซอร์แมท – นั่งรถไฟกรอเนอแกรต - ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น – โลซานน์
เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น – ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบลูเซิร์น
สะพานไม้ชาเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก – ชาฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ – ซูริค - **อาหารครบทุกมื้อ**
***พักในเมืองเซอร์แมท สองคืน***

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน