ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ by VietJet Air 3 วัน 2 คืน
ZDAD04 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน [เลสโกสาวน้อยร้อนล้านวิว] พักบานาฮิลส์ 1 คืน BY VZ

3 วัน 2 คืน

เวียดนามกลางบินเช้ากลับบ่ายพักบานาฮิลส์1คืนนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเข้าสัมผัสบรรยากาศFrenchVillageชมสะพานมือสวนดอกไม้โรงเก็บไวน์สุดมันส์กับสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทานเมืองฮอยอันเต็มอิ่มเมนูบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดกุ้งมังกรฟรีหมวกเวียดนามและซิมอินเตอร์เน็ต
เวียดนามกลาง บินเช้า กลับบ่าย พักบานาฮิลส์ 1 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเข้า สัมผัสบรรยากาศ French Village ชมสะพานมือ สวนดอกไม้ โรงเก็บไวน์ สุดมันส์กับสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทานเมืองฮอยอัน เต็มอิ่มเมนูบุฟเฟ่ต์ ซีฟู๊ด กุ้งมังกร ฟรีหมวกเวียดนาม และซิมอินเตอร์เน็ต

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน