ทัวร์ จอร์เจีย อาร์เมเนีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WQR2009T : จอร์เจีย - อาร์เมเนีย BY QR

9 วัน 6 คืน

ทบิลิซี–มัทสเคต้า–วิหารจวารี–วิหารสเวทิตสโคเวลี–กูดาอูรี–โบสถ์ทรีนิตี้ทบิลิซี ซาดาโคล–โบสถ์มรดกโลกฮักห์พาท-เมืองดิลิจัน-เซวาน–ล่องเรือทะเลสาบเซวาน โบสถ์เซวานาแว๊งค์–เจอร์มุก-คันซอเรสค์–กระเช้าไฟฟ้าทาเตฟ–วิหารทาเตฟ–หมู่บ้านอะเรนี เยเรวาน-วิหารเกกฮาร์ด–วิหารการ์นี–ป้อมเอเรบูนี–คอร์วิราฟ วิหารเอคมิอัดซิน–วิหารซวาร์น๊อทส์–เยเรวาน-ตลาดกลาง–จตุรัสกลางเมือง
ทบิลิซี – มัทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวทิตสโคเวลี – กูดาอูรี – โบสถ์ทรีนิตี้ ทบิลิซี
ซาดาโคล – โบสถ์มรดกโลก ฮักห์พาท- เมืองดิลิจัน - เซวาน – ล่องเรือทะเลสาบเซวาน
โบสถ์เซวานาแว๊งค์ – เจอร์มุก - คันซอเรสค์ – กระเช้าไฟฟ้าทาเตฟ – วิหารทาเตฟ – หมู่บ้านอะเรนี
เยเรวาน - วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – ป้อมเอเรบูนี – คอร์วิราฟ
วิหารเอคมิอัดซิน – วิหารซวาร์น๊อทส์ – เยเรวาน - ตลาดกลาง – จตุรัสกลางเมือง

ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน