ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WQR1807C : ฝรั่งเศส(ลุ่มแม่น้ำลัวร์) 7 วัน QR

7 วัน

ปารีส-มองค์แซงมิเชล-โบสถ์มองแซงมิเชล-แซ็งมาโล-ตูร์-ชอมบอร์ด ปราสาทเชอนองโซ-LaValleeVillageOutlet-ปารีส มองมาร์ต-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี-ห้างแกลลารีลาฟาแยตต์
ปารีส - มองค์ แซงมิเชล - โบสถ์ มองแซงมิเชล - แซ็ง มาโล - ตูร์ - ชอมบอร์ด
ปราสาทเชอนองโซ - La Vallee Village Outlet - ปารีส
มองมาร์ต - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ห้างแกลลารี ลาฟาแยตต์


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 22 ก.ย 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 45,900 -
19 – 25 ก.ย 2562 พฤหัส - พุธ 45,900 -
23 – 29 ก.ย 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 45,900 -
26 ก.ย – 02 ต.ค 2562 พฤหัส - พุธ 45,900 -
30 ก.ย – 06 ต.ค 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 45,900 -
03 – 09 ต.ค 2562 พฤหัส - พุธ 45,900 -
07 – 13 ต.ค 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 47,900 -
10 – 16 ต.ค 2562 พฤหัส - พุธ 47,900 -
14 – 20 ต.ค 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 45,900 -
17 – 23 ต.ค 2562 พฤหัส - พุธ 47,900 -
21 – 27 ต.ค 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 47,900 -
24 – 30 ต.ค 2562 พฤหัส - พุธ 45,900 -
28 ต.ค – 03 พ.ย 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 45,900 -
31 ต.ค – 06 พ.ย 2562 พฤหัส - พุธ 45,900 -
04 – 10 พ.ย 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
07 – 13 พ.ย 2562 พฤหัส - พุธ 43,900 -
10 – 16 พ.ย 2562 อาทิตย์ - เสาร์ 43,900 -
13 – 19 พ.ย 2562 พุธ - อังคาร 39,900 -
14 – 20 พ.ย 2562 พฤหัส - พุธ 43,900 -
18 – 24 พ.ย 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
20 – 26 พ.ย 2562 พุธ - อังคาร 39,900 -
21 – 27 พ.ย 2562 พฤหัส - พุธ 43,900 -
25 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
28 พ.ย – 04 ธ.ค 2562 พฤหัส - พุธ 43,900 -
02 – 08 ธ.ค 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 45,900 -
05 – 11 ธ.ค 2562 พฤหัส - พุธ 45,900 -
09 – 15 ธ.ค 2562 จันทร์ - อาทิตย์ 45,900 -
27 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 ศุกร์ - พฤหัส 55,900 -
30 ธ.ค 2562 – 05 ม.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 55,900 -
16 – 22 ม.ค 2563 พฤหัส - พุธ 43,900 -
20 – 26 ม.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
23 – 29 ม.ค 2563 พฤหัส - พุธ 43,900 -
27 ม.ค – 02 ก.พ 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
30 ม.ค – 05 ก.พ 2563 พฤหัส - พุธ 43,900 -
03 – 09 ก.พ 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
06 – 12 ก.พ 2563 พฤหัส - พุธ 43,900 -
10 – 16 ก.พ 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
12 – 18 ก.พ 2563 พุธ - อังคาร 43,900 -
17 – 23 ก.พ 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
20 – 26 ก.พ 2563 พฤหัส - พุธ 43,900 -
24 ก.พ – 01 มี.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
27 ก.พ – 04 มี.ค 2563 พฤหัส - พุธ 43,900 -
02 – 08 มี.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
05 – 11 มี.ค 2563 พฤหัส - พุธ 43,900 -
09 – 15 มี.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
12 – 18 มี.ค 2563 พฤหัส - พุธ 43,900 -
16 – 22 มี.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -
23 – 29 มี.ค 2563 จันทร์ - อาทิตย์ 43,900 -

ทัวร์ฝรั่งเศส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน