ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WQR1807C : ฝรั่งเศส(ลุ่มแม่น้ำลัวร์) 7 วัน QR

7 วัน

ปารีส-มองค์แซงมิเชล-โบสถ์มองแซงมิเชล-แซ็งมาโล-ตูร์-ชอมบอร์ด ปราสาทเชอนองโซ-LaValleeVillageOutlet-ปารีส มองมาร์ต-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี-ห้างแกลลารีลาฟาแยตต์
ปารีส - มองค์ แซงมิเชล - โบสถ์ มองแซงมิเชล - แซ็ง มาโล - ตูร์ - ชอมบอร์ด
ปราสาทเชอนองโซ - La Vallee Village Outlet - ปารีส
มองมาร์ต - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - ห้างแกลลารี ลาฟาแยตต์

ทัวร์ฝรั่งเศส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส ราคาใกล้เคียงกัน