ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WTG1108M : สวิตเซอร์แลนด์ BY TG

8 วัน 5 คืน

เซนต์มอริทซ์-คูร์-นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซียและเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส-อันเดอร์แมท เซอร์แมทซ์-อินเทอร์ลาเค่น-ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต ทะเลสาบลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-เวเว่ย์-สวิสริเวียร่า-โลซานน์–เบิร์น-น้ำตกไรน์-ซูริค ***ตะลุยหิมะช่วงฤดูหนาวราคาพิเศษสุดๆ***
เซนต์มอริทซ์ - คูร์ - นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซียและเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส - อันเดอร์แมท
เซอร์แมทซ์ - อินเทอร์ลาเค่น - ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา - ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต
ทะเลสาบลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - เวเว่ย์ - สวิสริเวียร่า - โลซานน์ – เบิร์น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
*** ตะลุยหิมะช่วงฤดูหนาว ราคาพิเศษสุดๆ ***

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน