ทัวร์ เนปาล

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เนปาล เนปาล เทือกเขานากาโก๊ต วิหารนาตโปลา by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
SNP-02 : นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย BY SL

4 วัน 3 คืน

เมืองกาฐมัณฑุ–เทือกเขานากาโก๊ต(NagarkotMountain) บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์-กาฐมัณฑุ
เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain)
บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล
โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ - กาฐมัณฑุ

ทัวร์เนปาล เนปาล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเนปาล ราคาใกล้เคียงกัน