ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SMRU-TG1344 : ทัวร์รัสเซีย Super Cool Aurora Russia มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส BY TG

7 วัน 5 คืน

บินตรงเที่ยว3เมืองมอสโคว์มูร์มันสค์ซากอร์ส -สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองณหมู่บ้านซามิ -สนุกตื่นเต้นกับการขับรถสโนโมบิล/HuskySleddingตะลุยหิมะ -ตามล่าหาแสงเหนือNorthernLightsหรือแสงออโรร่าที่เมืองมูร์มันสค์ -ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ -ชมการตกแต่งภายในของสถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา -ชมวิหารเซนต์บาซิลโดมประดับประดาสีสันสวยงาม -ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม,ถนนอารบัตย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง -ชมอนุสรณ์Worker&PeasantMonumentมีขนาด24.5เมตร -ได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตลาดอิสมายลอฟกี้
บินตรง เที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ มูร์มันสค์ ซากอร์ส
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ
- สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล / Husky Sledding ตะลุยหิมะ
- ตามล่าหา แสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ แต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
- ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม, ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
- ชม อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument มีขนาด 24.5 เมตร
- ได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ตลาดอิสมายลอฟกี้

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน