ทัวร์ มาเก๊า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเก๊า . by Air Asia 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมชิวชิว... มาเก๊าจูไห่ BY FD

3 วัน 2 คืน

–มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนต์พอล-THEVENETIAN–จูไห่-สัญลักษณ์เมืองจูไห่“หวี่หนี่”-วัดผู่ถ่อ-บัวหิมะ-ชมหยก–ร้านผ้าไหม–พระราชวังหยวนหมิง-วัดไป๋หลิน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย
– มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – วัดเจ้าแม่กวนอิม - วิหารเซนต์พอล- THE VENETIAN – จูไห่ - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” -วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ - ชมหยก – ร้านผ้าไหม – พระราชวังหยวนหมิง - วัดไป๋หลิน - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป๋ย

ทัวร์มาเก๊า . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเก๊า ราคาใกล้เคียงกัน