ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

Lover Fansipan... Vietnam เวียดนามเหนือ ฟานซีปัน นั่งรถไฟ ฮานอย BY VN

4 วัน 3 คืน

ฮานอย–ลาวไก-ซาปา ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต–หุบเขาปากมังกร–นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา–กระเช้าฟานซิปัน-ถนนคนเดินซาปาLOVEMARKET ซาปา–ฮานอย–วัดเฉินก๊วก–ทะเลสาบคืนดาบ–วัดหงอกเซิน-ถนน36สาย ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์–บ้านพักลุงโฮ–เจดีย์เสาเดียว–พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ฮานอย – ลาวไก- ซาปา
ซาปา-หมู่บ้านชาวเขากัตกัต –หุบเขาปากมังกร –นั่งรถไฟชมวิวเมืองซาปา – กระเช้าฟานซิปัน - ถนนคนเดินซาปา LOVE MARKET
ซาปา –ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน 36สาย
ฮานอย-จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน