ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SMRU-S71335 : ทัวร์รัสเซีย Blue Eye Of Baikal BY S7

6 วัน 5 คืน

-ชมพิพิธภัณฑ์OpenAirTaltcyใหญ่ติดอันดับ1ใน5ของรัสเซีย -นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขฮัสกี้สายพันธุ์ -ขึ้นกระเช้าแบบนั่งห้อยขาขึ้นสู่จุดชมวิวเนินเขาเชียร์สกี้ -ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาลชมสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิด -ชมพิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย -ชมน้ำแข็งสีครามBlueIceที่สุดแสนจะงดงามตระการตา -ชมหินสามหนุ่มสามมุมผืนน้ำสีฟ้าบริเวณUzytyBay -ชมแหลมบูรคานแหลมโคบอย
- ชม พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซีย
- นั่ง รถลากเลื่อน โดยสุนัขฮัสกี้สายพันธุ์
- ขึ้น กระเช้าแบบนั่งห้อยขา ขึ้นสู่จุดชมวิว เนินเขาเชียร์สกี้
- ชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล ชมสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิด
- ชม พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย
- ชม น้ำแข็งสีคราม Blue Ice ที่สุดแสนจะงดงามตระการตา
- ชม หินสามหนุ่มสามมุม ผืนน้ำสีฟ้าบริเวณ Uzyty Bay
- ชม แหลมบูรคาน แหลมโคบอย

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน