ทัวร์ อียิปส์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อียิปส์ อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย by ETIHAD AIRWAYS 6 วัน 3 คืน
ZCAI01 : อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย (เลสโก มหาพีระมิด) BY EY

6 วัน 3 คืน

ชมความยิ่งใหญ่ของมหาพีระมิด1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตามรอยตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตราณเมืองอเล็กซานเดรีย
DAY 1 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซา ชม “มหาพีระมิด” จากนั้นนำท่านชม “มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza)” ตั้งอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยังถือเป็นสฟิงซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอียิปต์ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Sea) ใกล้กับปากแม่น้ำไนล์ นำท่านเข้าชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) นำท่านถ่ายรูปด้านนอก เสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) นำท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณที่ยังมีความสวยงาม และนำท่านถ่ายรูปกับ ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไคโร

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี นำท่านชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณซัคคาร่า นำท่านชม พีระมิดขั้นบันได อันเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ นำท่านแวะชม ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม

DAY 5 : นำท่านชม กรุงไคโร ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Museum of Cairo) นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (The Mohammad Ali Mosque) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี่ (Khan Al Khalili)” ตลาดขายของพื้นเมือง

DAY 6 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์อียิปส์ อียิปต์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอียิปส์ ราคาใกล้เคียงกัน