ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน ล่าแสงเหนือ เรือตัดน้ำแข็ง by Aeroflot Russian Airlines 7 วัน 5 คืน
BT-DME05_SU : มหัศจรรย์ รัสเซีย..ตามล่าหาแสงเหนือ BY SU

7 วัน 5 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ที่สามารถชมด้านล่างได้เกือบทั้งหมด

Day 2 : เดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโควออกเดินทางจากเมืองมอสโคว์ สู่เมืองเมอร์มรังส์ เดินทางถึงเมืองเมอร์มรังส์ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคล่า Kola Bay โดยมีแหลมโคล่า ยื่นไปใน ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้านตะวันตกติดกับประเทศฟินแลนด์ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า เป็นจุดที่ถ่ายรูปดูเพลินมาก North Waterfall นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมอร์มังค์ นำท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า

Day 3 : นำท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนัขแสนรู้ ที่ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ ท่านยังได้มีประสบการณ์ที่แสนสนุกในการนั่ง รถเทียมสุนัขลากเลื่อน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวซามิ สัมผัสประสบการณ์น่าตื่นเต้นกับการ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ นำท่านชม เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งรุ่นแรกของโลก ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ นำท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า

Day 4 : นำท่านชม อนุสรณ์สถานอัลโยชา นำท่านชม อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ ที่บันทีกรายชื่อและเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุเรือดำน้ำล่ม ก่อนเข้าสนามบินนำท่านเดินทางสู่ร้าน MCDONALD’S ที่บันทึกไว้ว่าอยู่เหนือที่สุดของโลก นำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว์ออกเดินทางจากเมืองเมอร์มรังส์ สู่มอสโคว์ ถึง เมืองมอสโคว์ เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต ถือว่าเป็นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์

Day 5 : นำท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซีย ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย นำท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ ให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง นำท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT ชม จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล เข้าชมและช้อปปิงที่ ห้างสรรพสินค้ากุม นำท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์

Day 6 : นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าสำคัญที่สุดในเครมลิน ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์ เดินทางกลับกรุงเทพฯ

Day 7 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน