ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ by THAI Airways 5 วัน 4 คืน
เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ BY TG

5 วัน 4 คืน

กำแพงเมืองจีน|พระราชวังกู้กง|รถไฟความเร็วสูง|หาดไว่ทาน STARBUCKSRESERVEROASTERY|เป็ดปักกิ่ง|สุกี้มองโกล|เสี่ยวหลงเปา
กำแพงเมืองจีน |พระราชวังกู้กง | รถไฟความเร็วสูง | หาดไว่ทาน
STARBUCKS RESERVE ROASTERY | เป็ดปักกิ่ง | สุกี้มองโกล| เสี่ยวหลงเปา

ทัวร์จีน ปักกิ่ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน