ทัวร์ จอร์เจีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย by Turkish Airlines 7 วัน 4 คืน
GEO-TB7D4N-TK : The Best Of Georgia BY TK

7 วัน 4 คืน

ทวีปเอเชียของเราขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนเก่าแก่ต้นกำเนิดแห่งรากเหง้าและอารยธรรมบนผืนโลก.....ความลึกลับและสิ่งที่น่าค้นหาจึงมีมากมาย….เกิดเป็นเรื่องราวในประเทศสุดขอบเอเชียที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,500ปีหนึ่งในเส้นทาง-อิสตัลบูล-ทบิลิซี–อันนานูรี–คัสเบกิ–เกอเกติ-กูดารี–มิสเคด้า–ทบิลิซี–กอรี–อุพลิสชิเค่–BARJOMIบอจอร์มี่–TBILISI
ทวีปเอเชียของเราขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนเก่าแก่ต้นกำเนิดแห่งรากเหง้าและอารยธรรมบนผืนโลก..... ความลึกลับและสิ่งที่น่าค้นหาจึงมีมากมาย …. เกิดเป็นเรื่องราวในประเทศสุดขอบเอเชียที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี หนึ่งในเส้นทาง - อิสตัลบูล - ทบิลิซี– อันนานูรี – คัสเบกิ – เกอเกติ - กูดารี – มิสเคด้า – ทบิลิซี – กอรี – อุพลิสชิเค่ – BARJOMI บอจอร์มี่ – TBILISI

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน