ทัวร์ อียิปส์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

แกรนด์อียิปต์ และล่องแม่น้ำไนล์ BY EY

10 วัน 7 คืน

Egyptแหล่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า7,000ปีและดินแดนต่างๆรอบสามเหลี่ยมตามลุ่มน้ำไนล์อันอุดมสมบูรณ์นี้ได้ถูกรวบรวมเป็นอาณาจักรขึ้นโดยฟาโรห์ในอดีตได้เคยถูกปกครองโดยชนเผ่าต่างๆที่อยู่ล้อมรอบและถูกรุกรานโดยพวกเปอร์เซียนอกจากนั้นยังมีพวกกรีกโรมันและจนกระทั่งพวกอาหรับได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและนำเอาศาสนาอิสลามเข้ามา •เมืองเมมฟิสเมืองหลวงเก่าของอียิปต์•ชมรูปแกะสลักโบราณที่พิพิธภัณฑ์รามเสสที่2•ชมปิรามิดขั้นบันไดและสฟิงซ์เมืองโบราณซัคคาร่า•ชมวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติณกรุงไคโร•เมืองอัสวานสถานที่ตากอากาศที่สำคัญของอียิปต์•ล่องเรือใบโบราณเฟลุคกะ•ชมเขื่อนอัสวาน•เสาหินโอเบลิสก์•ชมวิหารอาบูซิมเบล•ชมวิหารออมคอมโบ•ชมวิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู•ชมวิหารลักซอร์•ชมวิหารคานัค•ชมนครแห่งความตาย•ชมวิหารฮัตเชปซุต•ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน•ชมเมืองเอล็กซานเดรีย•ชมปัอมปราปราการซิทาเดล•เสาปอมเปย์•ชมเมืองเก่าไคโร ☺พักโรงแรมแรมระดับ5ดาว☺พักเรือระดับLuxury☺อาหารดี☺บินภายในสองขา
Egypt แหล่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 7,000 ปี และดินแดนต่างๆรอบสามเหลี่ยมตามลุ่มน้ำไนล์อันอุดมสมบูรณ์นี้ ได้ถูกรวบรวมเป็นอาณาจักรขึ้นโดยฟาโรห์ ในอดีตได้เคยถูกปกครองโดยชนเผ่าต่างๆที่อยู่ล้อมรอบ และถูกรุกรานโดยพวกเปอร์เซีย นอกจากนั้นยังมีพวกกรีก โรมัน และจนกระทั่งพวกอาหรับได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและนำเอาศาสนาอิสลามเข้ามา
•เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าของอียิปต์ •ชมรูปแกะสลักโบราณที่พิพิธภัณฑ์รามเสสที่ 2 •ชมปิรามิดขั้นบันไดและสฟิงซ์เมืองโบราณซัคคาร่า •ชมวัตถุโบราณอันทรงคุณค่าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ณ กรุงไคโร •เมืองอัสวานสถานที่ตากอากาศที่สำคัญของอียิปต์ •ล่องเรือใบโบราณเฟลุคกะ •ชมเขื่อนอัสวาน •เสาหินโอเบลิสก์ •ชมวิหารอาบูซิมเบล •ชมวิหารออมคอมโบ •ชมวิหารแห่งเมืองเอ็ดฟู •ชมวิหารลักซอร์ •ชมวิหารคานัค •ชมนครแห่งความตาย •ชม วิหารฮัตเชปซุต •ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน •ชมเมืองเอล็กซานเดรีย •ชมปัอมปราปราการซิทาเดล •เสาปอมเปย์ •ชมเมืองเก่าไคโร
☺พักโรงแรมแรมระดับ 5 ดาว ☺พักเรือระดับ Luxury ☺อาหารดี ☺บินภายในสองขา

ทัวร์อียิปส์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอียิปส์ ราคาใกล้เคียงกัน