ทัวร์ พม่า


 ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน3วัน2คืนบินFD//พัก5ดาวShangriLaHotel//เมนูพิเศษ!!..กุ้งเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดในโรงแรม5ดาว+บุฟเฟ่ต์HotPot//นั่งกระเช้าขึ้นบนพระธาตุอิน
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 14362
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

RGN-HP02B-FD : Hello Premium Myanmar BY FD

3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน3วัน2คืนบินFD//พัก5ดาวShangriLaHotel//เมนูพิเศษ!!..กุ้งเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดในโรงแรม5ดาว+บุฟเฟ่ต์HotPot//นั่งกระเช้าขึ้นบนพระธาตุอิน

ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน บิน FD // พัก 5 ดาว Shangri La Hotel // เมนูพิเศษ!!.. กุ้งเผา + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดในโรงแรม 5 ดาว + บุฟเฟ่ต์ Hot Pot // นั่งกระเช้าขึ้นบนพระธาตุอิน

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 – 24 พ.ย 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL
23 – 25 พ.ย 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL
29 พ.ย – 01 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 11,900 FULL
30 พ.ย – 02 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL
05 – 07 ธ.ค 2562 พฤหัส - เสาร์ 14,500 FULL
06 – 08 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 14,500 -
07 – 09 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 13,900 -
08 – 10 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 13,900 FULL
13 – 15 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,500 FULL
14 – 16 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL
20 – 22 ธ.ค 2562 ศุกร์ - อาทิตย์ 12,555 -
21 – 23 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL
28 – 30 ธ.ค 2562 เสาร์ - จันทร์ 14,900 FULL
29 – 31 ธ.ค 2562 อาทิตย์ - อังคาร 14,900 -
30 ธ.ค 2562 – 01 ม.ค 2563 จันทร์ - พุธ 16,900 FULL
31 ธ.ค 2562 – 02 ม.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 16,900 -
04 – 06 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 -
11 – 13 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL
18 – 20 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL
25 – 27 ม.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL
01 – 03 ก.พ 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,900 FULL

ทัวร์พม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน