ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Air Asia, Hong Kong Airlines, เรือสำราญ 3 วัน 2 คืน
Hongkong Cruising

3 วัน 2 คืน

ท่าเรือKitakCruiseCenter–ลงเรือWorldDream-น่านน้ำสากล-ฮ่องกง
ท่าเรือ Kitak Cruise Center – ลงเรือ World Dream - น่านน้ำสากล - ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน