ทัวร์เกาหลีช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 14142
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

KRWE55 : Korea Winter's Soul
5 วัน 3 คืน

สนุกสุดเหวี่ยงที่ EVERLAND ขอพร ณ วัดวาวูจองซา เล่น สกีบนลานหิมะ เยือน STRAWBERRY FARM พร้อมชิมผลสดๆ เดินเล่น และช้อปปิ้งที่เมียงดง ชมสะพานกระจก และปั่น RAIL BIKE ริมทะเล ชมความงามของสวนลอยฟ้า seoullo7017 แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
21 – 25 ม.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 16,900
22 – 26 ม.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 17,900
23 – 27 ม.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 17,900
24 – 28 ม.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 17,900 W/L
25 – 29 ม.ค 2563 เสาร์ - พุธ 16,900 W/L
26 – 30 ม.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
27 – 31 ม.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
28 ม.ค – 01 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 16,900
29 ม.ค – 02 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 17,900
30 ม.ค – 03 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 17,900
31 ม.ค – 04 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 17,900
01 – 05 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 16,900
02 – 06 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
03 – 07 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
04 – 08 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 16,900
05 – 09 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 17,900
06 – 10 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 17,900 W/L
07 – 11 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 17,900
08 – 12 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 16,900
09 – 13 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
10 – 14 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
11 – 15 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 16,900
12 – 16 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 17,900
13 – 17 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 17,900
14 – 18 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 17,900
15 – 19 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 16,900
16 – 20 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
17 – 21 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
18 – 22 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 16,900
19 – 23 ก.พ 2563 พุธ - อาทิตย์ 17,900
20 – 24 ก.พ 2563 พฤหัส - จันทร์ 17,900
21 – 25 ก.พ 2563 ศุกร์ - อังคาร 17,900
22 – 26 ก.พ 2563 เสาร์ - พุธ 16,900
23 – 27 ก.พ 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 16,900
24 – 28 ก.พ 2563 จันทร์ - ศุกร์ 16,900
25 – 29 ก.พ 2563 อังคาร - เสาร์ 16,900
26 ก.พ – 01 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 17,900
27 ก.พ – 02 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 17,900
28 ก.พ – 03 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 17,900
29 ก.พ – 04 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 16,900
01 – 05 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900
02 – 06 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900
03 – 07 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 15,900
04 – 08 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,900
05 – 09 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,900
06 – 10 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,900
07 – 11 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,900
08 – 12 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900
09 – 13 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900
10 – 14 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 15,900
11 – 15 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,900
12 – 16 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,900
13 – 17 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,900
14 – 18 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,900
15 – 19 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900
16 – 20 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 13,900 W/L
17 – 21 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 15,900
18 – 22 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,900
19 – 23 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,900
20 – 24 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,900
21 – 25 มี.ค 2563 เสาร์ - พุธ 15,900
22 – 26 มี.ค 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900
23 – 27 มี.ค 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900
24 – 28 มี.ค 2563 อังคาร - เสาร์ 15,900
25 – 29 มี.ค 2563 พุธ - อาทิตย์ 16,900
26 – 30 มี.ค 2563 พฤหัส - จันทร์ 16,900 W/L
27 – 31 มี.ค 2563 ศุกร์ - อังคาร 16,900
28 มี.ค – 01 เม.ย 2563 เสาร์ - พุธ 15,900
29 มี.ค – 02 เม.ย 2563 อาทิตย์ - พฤหัส 14,900
30 มี.ค – 03 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 14,900
31 มี.ค – 04 เม.ย 2563 อังคาร - เสาร์ 15,900