ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง วัดงาทัตจี เจดีย์เจ๊าทัตจี เทพทันใจ พระหินอ่อน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง by Myanmar National Airlines 3 วัน 2 คืน
บินตรงเชียงใหม่ - ย่างกุ้ง BY UB

3 วัน 2 คืน

Day 1 : ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน Myanmar National Airlines นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง

Day 2 : นำท่านไปชม วัดงาทัตจี เป็น 1 ใน 10 วัด ที่มีชื่อเสียงของพม่า จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง และนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบารมี จากนั้นนำท่านชมเจดีย์เจ๊าทัตจี เป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามและ นำท่านชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไปพร้อมกับบรรยากาศที่หรูหราและโรแมนติก บนโรงแรมเรือแห่งนี้ จากนั้นนำท่านไปนมัสการ เจดีย์มหาวิชเป็นอีกหนึ่ที่เที่ยวที่ตั้งอยู่ข้างๆ เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ที่ถือได้ว่ามีความสวยงามมากทีเดียว และต่อด้วยนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี

Day 3 : นำท่านไปนมัสการนมัสการเจดีย์ชเวโพนพวิน เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงาม อายุเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้ง นำคณะไปช็อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก จากนั้นนำท่านสักการะ พระเขี้ยวแก้ว และ พระหินอ่อน เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แล้วนำท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า - เดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน