ทัวร์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค เมืองสต็อคโฮล์ม เขาฟยัลกาทัน อุทยานฟรอกเนอร์ น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน by Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
ZARN07 : สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [เลสโก อโฟรไดท์] BY QR

8 วัน 5 คืน

ล่องเรือชมความสวยงามของ'ซอจ์นฟยอร์ด'อัญมณีเม็ดงามแห่งดินแดนที่ไม่เคยหลับไหลนั่งรถไฟที่สูงและสวยที่สุดในโลก'ฟลัมสบาน่า'นั่งรถรางขึ้นชมวิวเมืองแบร์เกนบนยอดเขาฟลอเยน
DAY 1 : ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

DAY 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน ผ่านชม สถานที่สำคัญ อาทิ พิธภัณฑ์ยุคกลาง มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม โอเปร่า เฮ้าส์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ ผ่านชม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน ผ่านชม พระราชวังหลวง นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ลสตัด ผ่านชม โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด, จัตุรัสใจกลางเมือง , ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด และ สะพานหินเก่าแก่

DAY 3 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล นำท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน นำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอล

DAY 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม เดินทางถึง หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาทอร์เก็ท

DAY 5 : นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเมืองแบร์เกน ยอดเขาฟลอเยน โดยรถรางท้องถิ่น ผ่านชม ป้อมปราการเมืองแบร์เกน ผ่านชม ถนนสายศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน ทะเลสาปลันกีการ์ดวาน ผ่านชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองแบร์เกน นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาทอร์เก็ท ผ่านชม ย่านบริกเก็น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียโล

DAY 6 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท นำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือสำราญ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเปนเฮเกน

DAY 7 : เดินทางถึง เมืองโคเปนเฮเกน นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน นำท่านเดินทางสู่ รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด นำท่าน ผ่านชม พระราชวังคริสเตียนบอร์ก นำท่าน ผ่านชม พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว
นำท่าน ผ่านชม พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน นำท่าน ผ่านชม พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน นำท่านเดินทางสู่ ถนนสตรอยก์เกท ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโคเปนเฮเกน เมืองโคเปนเฮเก้น

DAY 8 : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค เมืองสต็อคโฮล์ม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมนอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค ราคาใกล้เคียงกัน