ทัวร์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

QR209 : Mono Italy >>Rome Vatican Pisa Venice Milan Como BY QR

7 วัน 4 คืน

เยือนกรุงโรมชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่เยือนดินแดนเล็กๆที่นครวาติกันเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกชมความยิ่งใหญ่อลังการ1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่โคลอสเซี่ยมและหอเอนปิซ่าที่เมืองปิซ่าเยือนเมืองแห่งสายน้ำสุดแสนโรแมนติกแห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิสเยือนเมืองภาคเหนือของอิตาลีเมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกที่มิลาน เดินทางโดยระดับ5ดาวQATARAIRWAYS(QR)
เยือนกรุงโรม ชื่นชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ เยือนดินแดนเล็กๆที่นครวาติกัน เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ชมความยิ่งใหญ่อลังการ1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ โคลอสเซี่ยม และหอเอนปิซ่าที่เมืองปิซ่า เยือนเมืองแห่งสายน้ำสุดแสนโรแมนติก แห่งแคว้นเวเนโตที่เมืองเวนิส เยือนเมืองภาคเหนือของอิตาลี เมืองหลวงทางแฟชั่นของโลกที่มิลาน

เดินทางโดยระดับ 5ดาว QATAR AIRWAYS (QR)

ทัวร์อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน