ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
BT-VN005_SL : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ BY SL

4 วัน 3 คืน

หมู่บ้านชาวเขาCatCatVillageชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ชมน้ำตกSilverWaterFallน้ำตกสีเงิน นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ชมทะเลสาบคืนดาบข้ามสะพานแสงอาทิตย์และชมวัดหง๊อกเซิน ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำศิลปกรรมประจำชาติ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน“กุ้ยหลินของจีน' อิสระชอปปิงถนน36สายและตลาดซาปา พิเศษ!!!อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติและชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด แถมฟรี!ชุดซินจ่าว(ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)
หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได

ชมน้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน

นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า ขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน

ชมทะเลสาบคืนดาบ ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และชมวัดหง๊อกเซิน

ชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ

ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน'

อิสระชอปปิงถนน 36 สาย และตลาดซาปา

พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ และชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด

แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+ร่ม+คู่มือเวียดนาม)

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน