ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

บินตรงเชียงใหม่ ไต้หวัน Oho Taipei BY FD

3 วัน 2 คืน

ชมความงามทางธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว●จิ่วเฟิ่นเมืองโบราณอาหารอร่อยวิวสวยชุมชนเหมืองทองโบราณกลางหุบเขา●ถ่ายรูปกับตึกไทเป101แลนด์มาร์คของไต้หวัน●ช้อปปิ้งตลาดดังซีเหมินติง●รวมน้ำหนักกระเป๋าท่านละ20กก.//บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
ชมความงามทางธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว ● จิ่วเฟิ่น เมืองโบราณ อาหารอร่อย วิวสวย ชุมชนเหมืองทองโบราณกลางหุบเขา ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน ● ช้อปปิ้งตลาดดัง ซีเหมินติง ● รวมน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. // บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน