ทัวร์ บอสเนีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WQR1608S : แกรนด์ บอสเนีย BY QR

8 วัน 5 คืน

ซารางเยโว-ทราฟนิค-จาจ์ส-น้ำตกพลิวา-บีฮัช-UNDNATIONALPARK หมู่บ้านโอราซาส-น้ำตกสตรัคคิบุค-โมสตาร์-บลากายจ์-คราวิซ-น้ำตกคราวิซ-คอนยิค
ซารางเยโว - ทราฟนิค - จาจ์ส - น้ำตกพลิวา - บีฮัช - UND NATIONAL PARK
หมู่บ้านโอราซาส - น้ำตกสตรัคคิบุค - โมสตาร์ - บลากายจ์ - คราวิซ - น้ำตกคราวิซ - คอนยิค

ทัวร์บอสเนีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมบอสเนีย สโลวีเนีย โครเอเชีย ราคาใกล้เคียงกัน