ทัวร์ โปแลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WQR2209W : แกรนด์โปแลนด์ ใบไม้เปลี่ยนสี BY QR

9 วัน 6 คืน

โทรุน(เมืองมรดกโลก)-พอซนัน-วรอตสวัฟ-ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์-คราคูฟ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา-ลับบลิน-วอร์ซอร์(เมืองมรดกโลก)-พระราชวังลาเซียนสกี้
โทรุน (เมืองมรดกโลก) - พอซนัน - วรอตสวัฟ - ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ - คราคูฟ
เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา - ลับบลิน - วอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก) - พระราชวังลาเซียนสกี้

ทัวร์โปแลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโปแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน