ทัวร์ มาซีโดเนีย สโลวีเนีย โครเอเชีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WQR1611V : สโลวีเนีย-โครเอเชีย-บอสเนีย-มาซิโดเนีย BY QR

11 วัน 8 คืน

เบลด–ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด–ลูบลิยานา–ปราสาทลุบบลิยาน่า–ซาเกรบ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ–ซาดาร์–ซิบินิค–สปลิท–โมสตาร์–บลากายจ์ ดูบรอฟนิค–บุดวา-ชโคดร้า–พริซเรน–มัสยิดสินานปาชา–พริซตินา อารามดิคานิทสวยงามมาก–สโกเปีย–จัตุรัสมาซิโดเนีย เก็บเมืองสวยชายฝั่งทะเลเอเดรียติกและเมืองเก่าแห่งกลุ่มประเทศยูโกสลาเวียอาหารดีที่พักดี
เบลด – ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด – ลูบลิยานา – ปราสาทลุบบลิยาน่า – ซาเกรบ
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ – ซาดาร์ – ซิบินิค – สปลิท – โมสตาร์ – บลากายจ์
ดูบรอฟนิค – บุดวา - ชโคดร้า – พริซเรน – มัสยิดสินาน ปาชา – พริซตินา
อารามดิคานิท สวยงามมาก – สโกเปีย – จัตุรัสมาซิโดเนีย
เก็บเมืองสวยชายฝั่งทะเลเอเดรียติก และเมืองเก่า แห่ง กลุ่มประเทศยูโกสลาเวีย อาหารดี ที่พักดี

ทัวร์มาซีโดเนีย สโลวีเนีย โครเอเชีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาซีโดเนีย สโลวีเนีย โครเอเชีย ราคาใกล้เคียงกัน