ทัวร์ ตุรกี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี โชว์ระบำหน้าท้อง นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
BT-IST01-TK : มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล BY TK

8 วัน 5 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุววรณภูมิ ออกเดินทาง (บินตรง)สู่ประเทศตุรกี

Day 2 : เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส เป็นเมืองที่ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของตุรกี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศนั่งเรือเฟอร์รี่ข้าม ช่องแคบดาร์ดะเนลส์ แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย เข้าชม เมืองโบราณ ทรอย

Day 3 : เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ เป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี นำท่านชมโรงงานผลิตเสื้อหนัง ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส นำท่านเยี่ยมชมบ้านพระแม่มารี เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ นำท่านเดินสู่ ปามมุคคาเล

Day 4 : ชม ปามุคคาเล แปลว่า ปราสาทปุยฝ้าย เดินทางสู่เมืองคอนย่า เมืองนี้เป็นเมืองสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นเมืองต้นกำเนิดศาสนาอิสลาม เชิญท่านมาในดินแดนแห่งนี้พิธีที่แตกต่างออกไปจากอิสลามทั่วไปคือพิธี Sema Dance เป็นการเต้นรำแบบใส่ชุดเหมือนกระโปรงหมุนเพื่อเข้าถึงพระเจ้า

Day 5 : เมืองคัปปาโดเกีย แวะชม สถานีคาราวาน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม เป็นสถานที่ที่มีความงดงามและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นครใต้ดินคาดัค ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง

Day 6 : ออกเดินทางสู่ กรุงอังการา แวะถ่ายรูป ทะเลสาบน้ำเค็ม ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของตุรกี เดินทางสู่เมืองอิสตันบูล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี

Day 7 : ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล“บลูมอสก์” วิหารเซนต์โซเฟียได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน เป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล ชม จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด นำท่านชม ฮายาโซฟีอา ชมพระราชวังทอปกาปึ ช้อปปิ้ง ณ สไปซ์มาเก็ต เดินทางเข้าสู่สนามบินอิสตันบูล

Day 8 : ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงกรุงเทพฯ

ทัวร์ตุรกี โชว์ระบำหน้าท้อง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน