ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน by Bangkok Airways 3 วัน 2 คืน
BT-MMR021_PG : โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน BY PG

3 วัน 2 คืน

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย1ใน5มหาบูชาสถานขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจเทพกระซิบสักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน1ใน5มหาบูชาสถานขอพรหมอนวดเทวดานมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตาหรือเจดีย์ชเวมอดอว์1ใน5มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์1,000รูปณวัดไจ๊คะวาย นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดกุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ+พักหรูหราระดับ5ดาว แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน

สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด

เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 5 ดาว

แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ทัวร์พม่า พม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน