ทัวร์ จอร์แดน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์แดน จอร์แดน by Oman Air 7 วัน 5 คืน
JOR-WF7D5N : Wonderful Jordan BY WY

7 วัน 5 คืน

ชมความงานของเมองเพครา พิสูจน์ความเค็มลอยตัวพอคคลนณทะเลสาบเดดชี ชมเมืองเจอราชหรือเมืองพันเสา
ชมความงานของ เมองเพครา
พิสูจน์ความเค็ม ลอยตัว พอคคลน ณ ทะเลสาบเดดชี
ชม เมืองเจอราช หรือ เมืองพันเสา

ทัวร์จอร์แดน จอร์แดน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์แดน ราคาใกล้เคียงกัน