ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

M01 : Taiwan อาลีซาน เป๊ะปัง BY BR

5 วัน 3 คืน

- ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ - น้ำหนักกระเป๋า30กิโลกรัม - เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งขาไป-กลับ เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmeticshop-TaipeiFishMarket–MitsuiOutletPark
- ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ
- น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
- เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งขาไป - กลับ
เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-
วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Park

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน