ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน by Air Asia 4 วัน 3 คืน
BT-MMR051-FD : ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน BY FD

4 วัน 3 คืน

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้อูเบ็งสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลกชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงามพระราชวังมัณฑะเลย์ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมเจดีย์ชเวสิกองเมืองพุกาม1ใน5มหาบูชาสถาน ล่องแม่น้ำอิระวดีชมเมืองมิงกุนระฆังมิงกุนเจดีย์มิงกุนและทัชมาฮาลพม่า ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม พิเศษเมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี(เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
พิเศษ เมนูกุ้งเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ทัวร์พม่า พม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน