ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Hong Kong Airlines 3 วัน 2 คืน
HC13-HX : Lucky ฮองกง-เซินเจิ้น-สวนฮอลแลนด์-โชว์น้ำพุ 3 มิติ BY HX

3 วัน 2 คืน

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภหาดรีพลัสเบย์ไหว์องค์หลวงพ่อแชกงหมิว ช้อปปิ้ง2สไตส์ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ยและสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น พักเซินเจิ้น2คืน พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว์องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ช้อปปิ้ง2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนม ย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น
พักเซินเจิ้น2คืน
พิเศษ...อาหารซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
ราคาเด็กเท่ากับผู้ใหญ่

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน