ทัวร์ จีน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PEK1-TG : So...Cool ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-กายกรรม BY TG

5 วัน 3 คืน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ขึ้นตึกโอลิมปิคทาวเวอร์ชมไนท์วิวเมืองปักกิ่ง ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ตลาดรัสเซีย ไหว้เจ้าแม่กวนอิมสันติภาพที่วัดสวนกู่ถ่า
จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ขึ้นตึกโอลิมปิคทาวเวอร์ ชมไนท์วิวเมืองปักกิ่ง
ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ตลาดรัสเซีย
ไหว้เจ้าแม่กวนอิมสันติภาพที่วัดสวนกู่ถ่า

ทัวร์จีน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจีน ราคาใกล้เคียงกัน