ทัวร์ สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

WQR0209M : ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี BY QR

9 วัน 6 คืน

เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง“ปราสาทนอยชวานสไตน์”ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์และเข้าชม“ปราสาทปร๊าก”อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆในจักรวรรดิโบฮีเมียชม“ปราสาทครุมลอฟ”ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ2รองจากปราสาทปร๊ากชม“คาสเซิ่ลฮิลล์”ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่OutletParndorf
เข้าชมความงดงามปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ และเข้าชม“ปราสาทปร๊าก” อันยิ่งใหญ่อลังการและเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย ชม“ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก ชม“คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสโลวัก ออสเตรีย เช็ก ราคาใกล้เคียงกัน