ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

VIT-WH01-FD : World Herritage Vietnam_Danang-Hue-Hoi An BY FD

4 วัน 3 คืน

ดื่มดำบรรยากาศบนยอดเขาบานาฮิลล์ สัสบุกสนานเต็มอิ่มกับเครื่องเล่น ถ่ายรูปสุดชิดที่สะพานมือ ล่องเรือกระดังสุดมันส์ *บุฟเฟนานาชาติอาหารทะเลขึ้นชื่อ
ดื่มดำบรรยากาศบนยอดเขาบานาฮิลล์
สั สบุกสนานเต็มอิ่มกับเครื่องเล่น
ถ่ายรูปสุดชิดที่สะพานมือ
ล่องเรือกระดังสุดมันส์
*บุฟเฟนานาชาติ อาหารทะเลขึ้นชื่อ

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน