ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน by Bangkok Airways 3 วัน 2 คืน
BT-MMR03-PG : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน BY PG

3 วัน 2 คืน

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้อูเบ็งสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจองชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงามพระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดีชมเมืองมิงกุนระฆังมิงกุนเจดีย์มิงกุนและทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์1,400รูปณวัดมหากันดายงและชมวัดกุโสดอ เที่ยวเมืองสกายน์สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกะละบา+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)


ทัวร์พม่า พม่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน