ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

VIT-WH05-VZ : World Herritage Vietnam_Danang-Hue-Hoi An BY VZ

4 วัน 3 คืน

ดิมด่ำบรรยากาศบนยอดเขาบานาฮัลล์ สนุกสนานเต็มอิ่มกับเครื่องเล่น ถ่ายรูปสุดชิดที่สะพานมือ ล่องเรือกระด้งสุดมันส์ บุฟเฟ่นานาชาติ+อาหารทะเลขึ้นชื่อ
ดิมด่ำบรรยากาศบนยอดเขาบานาฮัลล์
สนุกสนานเต็มอิ่มกับเครื่องเล่น
ถ่ายรูปสุดชิดที่สะพานมือ
ล่องเรือกระด้งสุดมันส์
บุฟเฟ่นานาชาติ + อาหารทะเลขึ้นชื่อ

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน