ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์รัสเซีย เตหะราน มอสโคว์ ซากอร์ส พระราชวังเครมลิน by MAHAN AIR 8 วัน 5 คืน
RUS-SGR-8DW5 : Super Grand Russia BY W5

8 วัน 5 คืน

มอสโคว์–เตหะราน-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์–METRO-ถนนอารบัต-ละครสัตว์-SAPSANEXPRESS–เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์–มหาวิหารเซนต์ไอแซค-Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด-SAPSANEXPRESSTRAIN-จัตุรัสแดง- มหาวิหารเซนต์บาซิล-GUM-METRO–ถนนอารบัต-IZMAILOVSKYSOUVENIRMARKET
มอสโคว์–เตหะราน-พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์–METRO-ถนนอารบัต-ละครสัตว์-SAPSANEXPRESS–เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์–มหาวิหารเซนต์ไอแซค-Bronzehorseman-เรือรบหลวงออโรร่า-โบสถ์หยดเลือด-SAPSANEXPRESSTRAIN-จัตุรัสแดง- มหาวิหารเซนต์บาซิล-GUM-METRO–ถนนอารบัต-IZMAILOVSKYSOUVENIRMARKET

ทัวร์รัสเซีย เตหะราน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน