ทัวร์ รัสเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

MOS-ZA6DW5 : Super Russia BY W5

6 วัน 3 คืน

เตหะราน–มอสโคว์-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์–โบสถ์อัสสัมชัญ-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–ห้างกุม-ซาร์กอส-MATRESHAKAFACTORY-วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์-ชมเซอร์คัส-มอสโคว์
เตหะราน–มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างกุม - ซาร์กอส-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์- ชมเซอร์คัส - มอสโคว์

ทัวร์รัสเซีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมรัสเซีย ราคาใกล้เคียงกัน