ทัวร์ บรูไน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์บรูไน กัมปงไอเยอร์ ลิงจมูกยาว มัสยิดทองคำ by Royal Brunei Airlines 3 วัน 2 คืน
BN-BI3D2N : Beautiful Brunei BY BI

3 วัน 2 คืน

บินตรงสู่อาณาจักรสุลต่าน กับสายการบินแห่งชาติ Royal Brunei บันดา เสรี เบกาวัน ไนท์มาร์เก็ต พิพิทธภัณฑ์เทคโนโลยี ศูนย์ศิลปะ & หัตถกรรม พระราชวัง Istana หมู่บ้านกลางน้ำ ล่องแม่น้ำซาฟารี ตลาดเช้าวันอาทิตย์ มัสยิดทองคำ Islamic Art Gallery พิพิธภัณฑ์เรกกาเลีย ช้อปปิ้งมอลล์
Day 1 : คณะพรัอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน ถึงสนามบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสซาราม แวะถ่ายรูป มัสยิดทองคำ ให้ทุกท่านได้เดินย่อยอาหารที่ ตลาดไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดที่เป็นที่นิยมที่สุดของบรูไน

Day 2 : นำทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี ทุกท่านจะได้ชมทั้งการต่อเรือ การตกปลาหาเลี้ยงชีพ การทำเหมืองแร่ แวะถ่ายรูป มัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน สุเหร่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก แวะช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ายายาซัน สัญลักษณ์ของกรุงบันดาร์เสรีเบกาวันอีกอย่างหนึ่ง คือ ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมือง นำทุกท่านล่องเรือชม หมู่บ้านลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือ กัมปงไอเยอร์ พิเศษ!! นำทุกท่านล่องเรือ River Safari ชมบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำ ชมลิงจมูกยาว

Day 3 : นำทุกท่านเดินชม ตลาดยามเช้า ชม ร้านสินค้าศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านของบูรไน เดินทางชม มัสยิดทองคำ แวะถ่ายรูป พระราชวัง Istana Nurul Iman หรือ พระราชวังหลังคาทองคำ นำทุกท่านชม บรูไนมิวเซียม พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการโหวตจากประเทศ ในอาเชี่ยนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าชมที่สุด นำทุกท่านเดินช็อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อของที่ระลึก นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เหิรฟ้าสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์บรูไน กัมปงไอเยอร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมบรูไน ราคาใกล้เคียงกัน