ทัวร์ ภูฏาน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง by Bhutan Airlines 5 วัน 3 คืน
BT-PBH5D-B3 : Happiness In Bhutan BY B3

5 วัน 3 คืน

ทิมพู–พูนาคา–พาโร–วัดทักซังพิสูจน์จิตมหากุศลพิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซังบนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล2,900ม.ชมความงดงามของป้อมปราการพูนาคาซองที่สวยที่สุดแห่งภูฏานขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรมพระพุทธรูปที่ประดิษฐานณจุดสูงที่สุดในโลกเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ทัวร์ภูฏาน ทิมพู อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมภูฏาน ราคาใกล้เคียงกัน