ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

BT-TPE01-TG : มหัศจรรย์ ไทเป BY TG

4 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง เย่หลิว จิ่วเฟิน อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
หมู่บ้านสายรุ้ง
เย่หลิว
จิ่วเฟิน
อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน