ทัวร์ ออสเตรีย ฮังการี เช็ก

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

EK015B : ฮังการี ออสเตรีย เชค BY EK

8 วัน 5 คืน

บูดาเปสต์กรุงเวียนนาซาลส์บูร์กฮัลล์สตัทท์ เชสกี้ครุมลอฟกรุงปร๊ากสะพานชาร์ลส์ปราสาทปรากนาฬิกาดาราศาสตร์ ช้อปปิ้งParndorfOutlet ล่องเรือแม่น้ำดานูบพระราชวังเชินบรุนน์
บูดาเปสต์ กรุงเวียนนา ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์
เชสกี้ครุมลอฟ กรุงปร๊าก สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก นาฬิกาดาราศาสตร์
ช้อปปิ้ง Parndorf Outlet
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ พระราชวังเชินบรุนน์

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย ฮังการี เช็ก ราคาใกล้เคียงกัน