ทัวร์ ฮ่องกง

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฮ่องกง . by Hong Kong Airlines 4 วัน 2 คืน
CTP1NP360 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น พระใหญ่ นั่งกระเช้า 360 องศา BY HX

4 วัน 2 คืน

ฮ่องกง–นั่งกระเช้านองปิง360สักการะพระใหญ่โป่วหลิน–ซิตี้เกทเอ้าท์เลท–เซิ่นเจิ้น-หมู่บ้านโบราณจำลองเมืองลี่เจียง–ร้านบัวหิมะ-ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา–ร้านหยก–ช้อปปิ้งหลอหวู่–โชว์ม่านน้ำ-เจ้าแม่กวนอิมอ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์–จิวเวลรี่-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-–ช้อปปิ้งถนนนาทาน
ฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่ โป่วหลิน – ซิตี้เกท เอ้าท์เลท – เซิ่นเจิ้น-หมู่บ้านโบราณ จำลองเมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยก –ช้อปปิ้งหลอหวู่ – โชว์ม่านน้ำ- เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์– จิวเวลรี่ -วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกงหมิว -– ช้อปปิ้งถนน นาทาน

ทัวร์ฮ่องกง . อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน