ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

SLH 1 : เวียดนามเหนือ ฮานอย - ซาปา - ฟานซิปัน BY SL

4 วัน 3 คืน

นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก-พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีนรวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซีปันบริการSENBUFFET1มื้อ พักซาปา2คืน/ฮานอย1คืน
นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก- พิชิตหลังคาแห่งอินโดจีนรวมค่ากระเช้าขึ้นฟานซีปัน บริการ SEN BUFFET 1 มื้อ
พักซาปา 2 คืน / ฮานอย1คืน

ทัวร์เวียดนาม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน