ทัวร์ กัมพูชา

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ อนุสาวรีย์อิสรภาพ พระบรมราชวังจตุมุขสิริ by Air Asia 3 วัน 2 คืน
BT-REP02FD : ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ BY FD

3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ–พนมเปญ–อนุสาวรีย์อิสรภาพ–วัดพนม–คุกตวลสเลง–พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล–พระเจดีย์เงิน–ตลาดชาทะไม พนมเปญ•เสียมเรียบ•ล่องเรือโตนเลสาบ•ศาลองค์เจ๊ก•องค์จอม•ชมโชว์ระบำอัปสรา นครธม–ปราสาทบันทายศรี-ปราสาทบายน–ปราสาทตาพรหม–นครวัด-ตลาดซาจ๊ะ–สนามบินเสียมเรียบ–ดอนเมือง
กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ – วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล – พระเจดีย์เงิน – ตลาดชาทะไม

พนมเปญ •เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม •ชมโชว์ระบำอัปสรา

นครธม –ปราสาทบันทายศรี- ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ – สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

ทัวร์กัมพูชา กัมพูชา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมกัมพูชา ราคาใกล้เคียงกัน