ทัวร์ อินโดนีเซีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อินโดนีเซีย ทานาล้อต บาหลีสวิงค์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทือกเขาคินตามณี by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
Prime Bali BY SL

3 วัน 2 คืน

เกาะบาหลี-ทานาล้อต-บาหลีสวิงค์ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี3วัน2คืน โดยสายการบินLIONAIR(SL) พักโรงแรมระดับ4ดาว อาหารครบ6มื้อไม่มีอิสระ ทานอาหารทะเลริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ ชมความงดงามของวิหารอูลูวาตูที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย ชมระบำบารอง(BarongDance)เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์TEMPAKSIRINGTEMPLE ชมวิหารทานาล้อตริมมหาสมุทรอินเดีย ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้าบาหลีสวิงค์
เกาะบาหลี-ทานาล้อต-บาหลี สวิงค์
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-เทือกเขาคินตามณี 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน LION AIR (SL)
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
อาหารครบ 6 มื้อ ไม่มีอิสระ
ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ
ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย
ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี
ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE
ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย
ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้า บาหลี สวิงค์

ทัวร์อินโดนีเซีย ทานาล้อต อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอินโดนีเซีย ราคาใกล้เคียงกัน