ทัวร์ มาเก๊า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ by Air Asia 3 วัน 2 คืน
มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ BY FD

3 วัน 2 คืน

มาเก๊า–ซิตี้ทัวร์–THEVENETIAN–จูไห่–ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว-จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น–ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก-วัดผู่ถ่อ–หวี่หนี่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – THE VENETIAN – จูไห่ –ฮ่องกง-วิคทอเรีย–วัดแชกงหมิว- จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น –ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย–สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก -วัดผู่ถ่อ –หวี่หนี่ - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย

ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเก๊า ฮ่องกง ราคาใกล้เคียงกัน